Červenec 2015

Temný rubín

17. července 2015 v 14:31 | PJ sokol |  Dobrodružství
Orazio se nikoho neptal. Byl dostatečně rozzlobený a v momentě, kdy měl hlídku hned první noc po úprku z Černé tvrze, se rozhodl Vukovi probrat batoh. Starý známý spal dále od ohně. Zcela záměrně, protože hlasitě chrápal a příliš nevoněl. I teď, ve spánku, objímal svou láhev, co si odnesl z rozpadající se pevnosti. Orazio nechápal, proč kvůli ní téměř obětoval svůj život a zlomil si "jen" obě nohy.
Přesto Bílý čaroděj necítil žádnou lítost. Vuk před pár hodinami přiznal, že u mrtvých poustevníků nalezl nějaké spisy a zapomněl se o ně podělit s ostatními. Nebylo to záměrně, ale tato chyba mohla děje minulé noci naprosto zvrátit. Orazio otevřel batoh a začal šátrat. Všude kolem něj byly spadané listy. Padaly neustále od doby, co stín zmizel, a mnohé stromy už byly holé. Bylo to nepřirozené. To i celková atmosféra, která najednou přišla - ticho, ptáci nezpívali, hmyz nelétal, bylo šero i v poledne... Družina chtěla co nejdříve z Tabitských vrchů zmizet.

V batohu byly celkem dva svazky. Nijak velké, ale dle stavu velmi vzdálené stářím. Orazio nejdříve vzal ten, co se téměř rozpadl, a natočil jej písmem k ohni:
"...když se její černé pařáty dotknou rubínu a sevření jako smrt chladné uvězní ten drahý kámen, běda lidem. Nikdo na zemi ani v podzemí, ve vzduchu ani ve vodě nebude v bezpečí, až vystoupí Ona ze svého doupěte a začne živit svůj tisíciletý hlad. Království padnou do prachu země, pevné zdi se zbortí, vysoké věže padnou, kouzla se obrátí proti těm, kdož je seslali. Nebude dobro ani zlo, jak je známe nyní, bude jen temnota, všudypřítomná, neproniknutelná, neporazitelná."

Orazio ztěžka polkl a vzal do ruky druhé zápisky:
"Nikdo neví, jak se rubín dostal do rukou Filadea, ale Proroctví mluví jasně. Ona nesmí získat rubín. Filadeus během svého života odhalil několik skutečností. Předně vznik rubínu souvisí s nedokončeným zaklínáním mudrce Findura, který se rozhodl s temnotou jednou provždy skoncovat a sám vyrazil na Dekhar. Jenže během obřadu byl vyrušen, vážně zraněn a rubín, kam se měla Její moc uzamknout, obsahuje pouhou část podstaty. Ovšem natolik významnou, že bez ní nedokáže svůj vliv rozšířit za hradby Dekharu. Přesto stačí, aby opuštěný Dekhar natolik znečistila a veškeré majitele znetvořila pro své potřeby - tedy především k nalezení rubínu. Filadeus se rozhodl pro ironický závěr. Rubín přenést co nejblíže k Černé tvrzi s přesvědčením, že pod svícnem je největší temnota. Dalším problémem, mimo náš hlavní cíl nedostat do kontaktní blízkosti hradního pána coby Její inkarnaci a rubínu, je moc samotného kamene. Temnota z něj nás všechny určitým způsobem ovlivňuje. Sleduji proměnu svých druhů a po čase jsme nuceni najít své nástupce, protože naše nerudnost, ba nepřátelství, ke světu se prohlubuje. Ber proto všechna slova zde jako návod do časů budoucích, kdy nás nahradí další generace..."

Mladý Keledořan zavřel oči a zhluboka se nadechl. Cítil chlad ve vzduchu a vtíravý pocit beznaděje. Skoro se rozbrečel. Alwarinovi se to nebude líbit.