Březen 2013

23. 3. 2013 - Rodina (3. část)

24. března 2013 v 15:59 | PJ sokol |  Deník
Rilond 28.-30. 6. 852
Družina se po úspěšné akci na sarindarské lodi hned odebrala do usedlosti na okraji Rilondu, kde již ten den odpoledne byla. Tamější obyvatele si totiž bývalý Zloděj duší na pokus o úkryt evidentně nevybral náhodou. Družina si spojila stopy a nyní předpokládala, že jde o útočiště nekromantů.
Opětovné vkrádání se do domu už tentokrát proběhlo potichu a v noci, ale s o to větším překvapením: byla zde nalezena těla obyvatel a následně se z vedlejšího domu vyřítilo 10-19 Eldebranů, kteří začali obkličovat usedlost. Byla to evidentní past. Vojáci prý hledali dle popisu vysokého barbara s obouručákem a nějakého zakukleného skřítka. Družina unikla a z nastálé deprese typu "jsme ztraceni" ji vyvedla Ashena. Uvědomila si, že onen divný pocit, který měla v usedlosti, je ve skutečnosti holý trik. Těla nepatřila skutečným obyvatelům, jen tak vypadala.
Další kroky proto vedly do skladiště s mlhou, kde naši hrdinové doufali v nové indicie. Mlhu se nakonec podařilo porazit díky radě mistra Alwarina a následný nerušený průzkum skladiště přinesl bombu: krom nepodstatných informací, že usedlost je spojena podzemní chodbou s vedlejším statkem se ve skladišti nacházel v 53 bednách cenný jižanský porcelán v minimální hodnotě aspoň milion zlatých.
Přesto bylo nutné rabování oficiálně posvětit a nekromanty odhalit, než se skladiště "zabaví". Muselo se zase počkat do noci. I proto, že náš legendární zabiják si v boji s nemrtvými monstry ve skladištní mlze nechal svěcenou vodou polít jedinou hvězdici, kterou (za)hodil při první vhodné příležitosti na zbytek duchů mu prostě nezbylo optimální střelivo. Stal se, mírně řečeno, na pár hodin indisponován.
Během, v pořadí již třetího, vloupání sice byli málem odhaleni hlídkou Eldebranů, ale Takashi s Ashenou našli průchod. Víc nebylo třeba. Orazio totiž skrze sovu zjistil, že z této vedlejší usedlosti před zhruba dvanácti hodinami odjel kočár a nyní se nacházel v hostinci asi 15 km odsud. Do té doby to bylo považováno za nepodstatný fakt. Ale právě v momentě, kdy Ashena objevila chodbu, tak sova Oraziovi oznámila, že z kočáru v hostinci vystoupila dáma v červeném.

2. 3. 2013 - Rodina (2. část)

3. března 2013 v 8:26 | PJ sokol |  Deník
Rilond 28. 6. 852
Družina prohledala mrtvá těla v budově, Ashena z jedné svlékla kožené kalhoty a Orazio svého bratra přichystal k pohřbu. Bylo zjištěno, že všichni byli zabiti tupou ranou do hlavy. Po návratu těla a diskuzi se svým otcem mladý čaroděj pokračoval v pátrání po vrahovi Bruna a Merone starší informoval o mrtvých úřady.
Po čase Sova, neustále střežící dům ve Špitálské ulici, informovala svého pána, že stráž přijela vyšetřovat nalezené mrtvé, ale po vstupu do domu byla následována pseudoBrunem. Družina se okamžitě do domu odebrala a Wulf, který to stihl nejdříve, se potkal s Brunem tváří v tvář. Takashi, který doběhl druhý, uviděl už Wulfa na zemi a ve stěně domů hořící díru. Bytost ovšem v boji nepokračovala, začala utíkat a evidentně měnila podoby dle potřeby do osob, které zabila. Směřovala do Starého Rilondu a snažila se schovat v jednom z domů. Byla odhalena, i díky náhodně procházející eldebranské hlídce, která zastavila družinu v její snaze v odpoledních hodinách se do usedlosti zcela bez tajností dostat. Prozrazená bytost z domu vyběhla do pastvin plných dobytka, ovšem zakopla v rychosti o ovci (Wulf v radostném výkřiku pár metrů za ní zakopl následně také), ale nakonec se shodou mnoha faktorů podařilo družině bytost zničit. To neocenily pouze krávy, které v hrůze utíkaly od šířícího se ohně na pastvině a celkově pro narušení svého klidu nedávno probíhajícím barbarem, do jejich vemen neustále narážejícím skřítkem a čarodějem, který si je chtěl osedlat.
Následný průzkum odhalil, že bytostí byl myšlenkový tvor zvaný Zloděj duší. Družina byla informována, že tento tvor je dost mocný na to, že k samovolnému průniku do Přírodného světa vyžaduje nesmírné množství emocí. Nebo byl přivolán úmyslně. Družina věřila druhé variantě a další indície tedy vedly k pátrání po jiné možné stopě - do skladiště s mlhou, kterou vlastní prý sarindarští obchodníci. Družina si s ochranným systémem nevěděla rady, ale zjistila, že v přístavu kotví sarindarská loď a tamější kapitán by mohl něco vědět. Následná noční akce, která málem pohořela na Takašiho zjištění, že kapitánova kajuta má zavřená okna, se nakonec vydařila. Ashena dostala do ruky kýžené informace, byť malý ninja s odporem toto místo považoval za kajutu masturbantů.