Leden 2013

25. 1. 2013 - Rodina (1. část)

27. ledna 2013 v 16:40 | PJ sokol |  Deník
Rilond 26. až 28. 6. 852
Družina dorazila do Rilondu, kde jim Robert Guiscard zajistil zázemí a sám se odebral zpět do Albirea. Orazio zjistil, že rodinný sklad vyhořel dvakrát, poprvé v únoru tohoto roku a naposledy před třemi dny. V Rilondu byl též přítomen Alessandro Merone, Oraziův otec a vůdce celé živnosti. Mezitím, co Ashena, Orazio a Takashi první noc vyšetřovali podivné apatické chování Oraziova bratra Bruna, se Vuk s Wulfem rozhodli stát lvy rilondských salónů. První skupina úspěšně odhalila deník s aktivitami a děním posledních měsíců, druhá skupina skončila úspěšně ve rvačkách, bordelech a odpadcích. Druhý den se již společně vydali pátrat le stop v Brunově deníku po podezřelých místech. Nejprve tajuplné a nechráněné skladiště, kde je ovšem zastihla mlha myšlenkového původu a poté večerní sledování Bruna do jednoho z domů ve Špitálské ulici. Zde k Oraziově zděšení družina objevila sedm mrtvých - dobrodruhů, dělníků ze skladiště a samotného Bruna. Všichni byli v různém stádiu rozkladu. Naši hrdinové proto pojali podezření, že současný Bruno je ze zcela jiného těsta a navíc mající jakýsi vztah k majitelům skladiště chráněného mlhou.