Květen 2011

FEJT

30. května 2011 v 14:37 | sokol |  Pravidla
Mátlík chtěl diskuzi tady, takže diskutujme.

Odpočinek - úvod

24. května 2011 v 11:25 | PJ sokol |  Dobrodružství
"Pane, zpráva byla vyřízena," oznámil elf v šedém plášti osobě sedící u stolu ve velké kanceláři plné papíru.
Starší muž pozvedl hlavu a přestal psát: "Jaká byla reakce?"
"Myslím, že kladná. I když názorově nyní nejsou zrovna jednotní."
"Budeme je tedy muset víc přesvědčit, že jsme opravdu na jejich straně, G'ruwo. Cítím, že spíše selháváme."
"Pane, a není tradice, že my jsme vždy na své straně?" otázal se s uměvem elf.
"Pokud naší stranu myslíš království, tak samozřejmě ano. Ale mnohdy se naše zájmy kryjí s jinými a my toho neumíme využít. Spíše zneužít. A to byla vada mého předchůdce. Neuměl myslet do budoucna, těšit se přízně lidí, žádat je o pomoc, získat důvěru. Stali jsme se spíše sektou, než služebníky. Tahle parta může být začátek obratu."
Elf se hlasitě zasmál: "Tak v tom případě nápad s Tabitem je opravdu, opravdu velmi dobrý, pane. Swen jim změní názor kdykoliv...obzvláště teď během slavnosti."

...

"Máš všechno?" otázal se dutý hlas ze tmy.
Hnědovláska ještě chvíli listovala papíry ve světle svíčky a v duchu počítala listy. "Vypadá to, že ano, mistře," odpověděla nervózně nakonec.
"Dobrá, teď vše spal. Nesmí tu po nás zůstat žádný důkaz."
Mladá Kleledořanka vstala, vydala se z místnosti ven a vyšla na dvůr domu. Smlouvy položila do kýble a sirkou zažehla malý plamen. Důkazy byly pryč do pár vteřin. Z upřeného pohledu na zmizelé plamínky ji vytrhly až výkřiky. Podívala se tím směrem a zpozorovala jasný oheň v patře správní budovy.
Byli tam, pomyslela si. Byli tam, vše si odnesli a nyní kryjou stopy. Musím je najít. Musím tu stránku najít a mistr se to nesmí dozvědět. Je to má chyba a já ji napravím.

...

Bruncvík Novota si dával záležet. Slunce jej pálilo do týla, ale on vše ignoroval. Tak bude spálený, no a co, má nyní vyšší cíl. Ještě jednou pořádně namočil hadr a začal leštit. Musel uznat, že paní Kopřivová mu tentokrát prodala opravdu solidní materiál. Oslavy se blíží a vše jakoby bylo lepší, kvalitnější. Novota si skoro povzdychl, že tomu tak je pouze jednou do roka.
Za dalších pět minut se objevila Bruncvíkova dcera Adéla. Prý je oběd. Spálený hostinský konečně slezl ze štaflí, odstoupil do ulice a zasněně se zahleděl. Nápis "U Hrbaté kozy" zářil jako nikdy předtím.

I find your lack of FATE disturbing

3. května 2011 v 17:06 | sokol |  Pravidla
Vážení, stahujte si zde pravidla pro FATE.
Vzhledem k datu 27. 5. 2011 jako dalšímu sezení, možnosti hrát na Kubátovic chatě a plánovanému paření jsem se rozhodl, že hrát budeme dle FATE. Zdá se mi to jako ideální příležitost. Pokud začneme dostatečně brzy (tj. někdy odpoledne) stihneme s Picou všem (do)vysvětlit pravidla a připravit si postavy. Navíc, je pak šance kdykoliv píště se vrátit k DrD+, pokud vás to bavit nebude, ale to si nemyslím. Uznávám, je to hodně změna, ale jde jen o zvyk.

Takže s chutí čtěte, zde diskutujte a učte se. Má to jen 83 stran.

29. 4. 2011 - Iniciativa

2. května 2011 v 7:14 | PJ sokol |  Deník
noc ze 17. na 18. 3. 852
Družina se téže noci, co se Garu Lebaiovi přihodila "nehoda", odhodlala jeho byt opět navštívit. Tentokrát mělo jít o promyšlenou akci s jasným cílem - nalézt kompromitující materiály a snad i truhlu, v které byla unesena Viconia. Plán cesty byl prostý. Skrze albirejské kanály se měla družina přepravit ke správní budově Sarindarské kolonie a odtud přes střechu proniknout do Garlebova bytu. Celou dobu je měla dobře ukrytá Oraziova sova informovat o případných změnách v pokoji.
V kanálech družina narazila na dvě překvapení. První byl samotářský lupič zvaný Vuk, který vyrazil do kolonie krást a rozhodl se k družině po dobu akce ze zištných důvodů přidat. Druhé překvapení bylo mnohem méně příjemné. Oraziova sova zachytila rozhovor dvou strážných v Garlebově bytě, který odkazoval na jakéhosi Chavezina. Ten měl ze stok chránit po tuto noc Garlebův byt. Družiníci se rozhodli jej najít. Ukázalo se, že Chavezin napadá pouze magicky aktivní osoby a předměty a bylo nutné jej zlikvidovat, aby jeho pán (v tu dobu v transu) přinejlepším zkolaboval a nezjistil pozici družiny.
Další nepříjemnou událostí během akce byl příchod neznámé červeně oděné kouzelnice, které nejenže pomocí magie odhalila nedávné události v bytě a přítomnost sovy (ta musela raději uniknout), ale též si z Garlebova trezoru odnesla jisté množství dokumentů neznámo kam.
Družina v následujících minutách úspěšně pacifikovala stráže, pronikla do bytu a z otevřeného trezoru odnesla všechny dokumenty. Na Oraziův popud a v přesvědčení typu "magické věci nehoří" založila v místnosti požár za účelem odhalení truhly , ale musela nakonec rychle místo opustit pod tlakem zburcovaných strážných.
Bezpečné místo po zbytek noci zajistil družině Vuk. Ašena místo spánku četla získané dokumenty, které se dají rozdělit na korespondenci (komunikace se Sarindarem o vývoji kolonie a postupech tržního boje s místními gildami), tržní smlouvy (nákupy pozemků v Albireu i mimo něj) a faktury (náklady za materiál). Objev byl tedy spíše zklamáním, ale plánování dalšího postupu družiny zaslechl Vuk, což na chvíli vyvolalo nebezpečnou situaci. Nakonec padla úmluva o Vukově práci pro družinu za finanční obnos.
Garlebovy dokumenty, v neúplné podobě, byly předány ATS.