Únor 2010

Pátek či sobota 5. respektive 6. 3?

23. února 2010 v 13:37 | Muerte |  Kdy příště?!
Vychází Mátlíkovi perioda? A zbytku čas? Pište.

19.2.

22. února 2010 v 11:13 | Muerte |  Deník
Družina se vydala hledat Heřmana do Wutabenga. Díky Abiosemu se tam družina dostala velmi rychle po elfí stezce. Abioseho kontakt Albert potvrdil, že Wokomotekebe by se mohlo nacházet na vysočině Vangere nedaleko od Wutabenga.

Albert dokázal sehnat elfy, kteří pomohli Heřmana najít asi den cesty od Vangere. Družina Heřmana úspěšně přepadla a krutě mučila. Jeho společník pirát byl zabit.

Družina upozornila přes Alberta královnu elfů Rungil na nebezpečí nekromantů v Červeném lese.

Poté družina odtáhla Heřmana do Albirea za Petrem Štítem spravedlnosti, který Heřmana vyslech a následně nechal popravit za praktikování nekromancie. Při výslechu vyšlo najevo, že Heřman nezná žádné další nekromanty, kromě svého již zesnulého učitele.

V Athoru čekají u "Pláteníka" na družinu instrukce od Maxmiliána.

Mezitím v Křišťálovém paláci

22. února 2010 v 11:02 | Muerte |  Dobrodružství
Lesy obvykle mlčívají... Ano, zvěř, ptáci a občas nějaká ta spadnuvší větev dělají rámus, ale les jako takový nemluví. Tedy alespoň tak to vidí lidé. Temní elfové na to mají dost odlišný názor. Ti vnímavější by dokonce řekli, že Červený les je ukecaný.
Rungil by to takhle neřekla, tedy ne nahlas. I myšlenku na to hned zatlačila. Ono totiž záleželo na tom, kterou část lesa posloucháte. Teď naslouchala té části, kterou si překřtila na Ustaraného strážce.

"Co se událo v prastarých kobkách pod Vangere? Jaktože se jeden z temných dostal k nějakému člověku?"
"Ruuunnnggggiiiiilll, liiiidddééé jjjsssouuu ttttvvvááá ooodddppppoovvvěěěddddnnnoossstttt" ozývalo se monotóně a trochu vyčítavě ze všech stran, jakoby slova spíš rostla, než byla vyslovována.
"Takže jsi nepřestal bdít?"
"Nnnnneeeepppřřřřeeessssttttaaaalllll. Ččččllllooovvvvěěěkkk nnnnaaaašššeeeellll Teeemmmmnnnéééhhhhooo. Sssspppoooouuussssstttaa jjjjiiiich hhhhlllleeeeeedddááá zzzzllllooo aaaa nněěěkkkkttteeerrréé zzzzllllooooo zzzzzllllááááákkkkáááá. Iiii tttyyyyy mmmmuuussssíííššš bbbdddíííítttt."
Řeknu Katanze, aby tam za žádných okolností nechodila... to by mohlo tu její horkokrevnou bandu dostatečně nabudit, aby na vrchovině provedla pořádnou čistku, pomyslela si Rungil a v duchu se usmála. Les musí zůstat čistý, pomyslela si a kdyby si mohla dovolit ten luxus ukázat emoce, tak by na tváři měla velmi ustaraný výraz.

Albireo-Athor-Červený les

21. února 2010 v 16:11 | sokol |  Dobrodružství
Debata nad pokračováním cesty naší družiny.

Backstab

20. února 2010 v 21:06 | sokol |  Zpětná vazba
Vrážejme kudly do zad

Stíny minulosti - Slavimír

11. února 2010 v 14:17 | sokol |  Příběhy postav - Viconia
"Má nehynoucí lásko, neodjížděj!"
"Promiň má drahá, ale nemohu si vybírat."
"Můžeš, vždy si můžeš vybrat. Vybrala jsem si já tebe, ty mne..."
"Posílá mne rodina a taková záležitost se neodmítá."
"Ale já jsem také tvá rodina. Teď tu zůstanu sama."
"Viconie, lásko, sama víš, že to není pravda. Starý Gorazd se o tebe vždy rád postará. A to ještě nepočítám Mariu."
"Mariu nesnáším! Je to nejstrašnější nána pod Modrým měsícem!"
"Lásko, prosím, nemluv o ní takto. Jsi jak nevychovaná děvečka."
"Můžu si mluvit jak chci. Nikdo mi nebude bránit!"
"Cožpak se chceš rozejít se mnou ve zlosti? Budu pryč nejspíš více jak rok..."
"Rok? Tak dlouho?! To mě musíš vzít s sebou! Co tam vlastně budeš dělat?!"
"To nepůjde. Otec mě posílá obchodně na Lendor za Stantenem. Je to nejvýznamnější obchodník se zbraněmi, co náš svět zná. Je pocta, že jsem byl vybrán já a ne kdokoliv z mých bratrů."
"Čest? Takže ty jedeš rád?!"
"Viconie, drahoušku, prosím...mysli. Myslet na sebe budeme věčně, psát si neustále. Přijedu a budu bohatý, vážený a teprve tehdy budu hoden tě požádat o ruku. Budeme navěky šťastni."
"Ach, Slavimíre..."
"Já vím, má plavovlasá krásko. Pojď, procvičíme si spolu naposledy, co nás včera Gorazd v šermu učil."